Registre la teva inscripció per al primer Irish Dance Festival de Barcelona.

Castellano
Registra tu inscripción al primer Irish Dance Festival de Barcelona
English
Fill your registration form at the first Irish Dance Festival in Barcelona

Classes

*Al tractar-se de professores internacionals, les seves classes seran impartides en anglès.

Warm up: 30 minuts de calentament i preparació física

Soft shoe: 1,5 hores dissabte i diumenge per apendre aquesta disciplina. La sabata tova inclou els balls Light Jig, Slip Jig,  reel i single jig

Hard shoe: 1,5 hores dissabte i diumenge per apendre aquesta disciplina. La sabata dura inclou Treble Jig, Hornpipe
Traditional Sets i Treble Reel

Tècnica: classes d’una hora en la que es treballarà la técnica del ball irlandès i diferents técniques per seguir millorant.

Estiraments: per tal d’evitar lesions i mantenir el cos en bones condicions

Ceilis: 1,5 hores el dissabte. Ball grupal, el ball social irlandès.

Castellano

Clases

*al tratarse de professoras internacionales, sus clases serán impartidas en inglés.

warm up: 30 minutos de calentamiento y preparación física

soft shoe: 1,5 horas sábado y domingo para aprender esta disciplina. El zapato blando incluye los bailes Light Jig, Slip Jig, reel y single jig

Hard shoe: 1,5 horas sábado y domingo para aprender esta disciplina. El zapato duro incluye Treble Jig, Hornpipe, traditional Sets i Treble Reel

Estiramientos: para evitar lesiones y mantener el cuerpo en buenas condiciones

Ceilis: 1,5 horas de clase el sábado. Baile grupal, el baile social irlandés

English

Class

* As they are international teachers, their classes will be taught in English.

Warm up: 30 minutes warm-up and fitness

Soft shoe: 1.5 hours Saturday and Sunday to learn this discipline. The soft shoe includes Light Jig, Slip Jig, reel and single jig

Hard shoe: 1.5 hours Saturday and Sunday to learn this discipline. The hard shoe includes Treble Jig, Hornpipe, traditional Sets i Treble Reel

Stretching: to avoid injury and keep the body in good condition

Ceilis: 1.5 hours of class on Saturday. Group dance, the Irish social dance

 

Horaris

 

 

 

 

Modalitats

All in pack

Inclou 12 hores de classe a nivell beginner o intermediate repartides entre dissabte i diumenge.  Preparació fisica, sabata dura, sabata tova, tècnica, ceilis i estiraments. Classes impartides per les professores internacionals. També inclou la Irish party de diumenge al vespre.

One day

Escull només un dia, dissabte o diumenge. Inclou 5 hores de classe Preparació fisica, sabata dura, sabata tova, tècnica i estiraments Classes impartides per les professores internacionals.

Level 0

Per als que comenceu us ofereim un format més suau. 3,5 hores de classe que inclouen sabata dura, sabata tova i ceilis. També inclou la Irish party de diumenge al vespre.

Party pass

Si les classes no són lo teu però no et vols perdre la festa amb concert en directe i actuacions aquest és el teu format.

Ceilis

Participa a la classe especial de ceilis, el ball social irlandès.(1,5 hores) El típic ball de taberna que animarà les vostres nits. Apte per a tots els nivells

Castellano

Modalidades

All in pack

Incluye 12 horas de clase a nivel beginer o intermediate repartidas entre sábado y domingo. Preparación física, zapato duro, zapato blando, técnica, ceilis y estiramientos. Clases impartidas por las profesoras internacionales. También incluye la Irish Party del domingo por la tarde.

One day

Escoje sólo un día, sábado o domingo. Incluye 5 horas de clase. Preparación física, zapato dur, zapato blando, técnica y estirmaientos. Clases impartidas por las profesoras internacionales.

Level 0

Para los que empezais os ofrecemos un formato más suave. 3,5 horas de clase que incluyen zapato duro, zapato blando y ceilis. También incluye la Irish Party de domingo a la noche.

Party pass

Si las clases no son lo tuyo pero no te quieres perder la fiesta con concierto en directo y actuaciones éste es tu formato.

Ceilis

Participa en la clase especial de ceilis, el baile social irlandés (1,5 horas). El típico baile de taberna que animará vuestras noches. Apto para todos los niveles.

English

All in pack

Includes 12 hours of beginner or intermediate level classes between Saturday and Sunday. Physical preparation, hard shoe, soft shoe, technique, ceilis and Stretching. Classes taught by international teachers. Also includes the Irish Party on Sunday afternoon.

One day

Choose only one day, Saturday or Sunday. Includes 5 hours of class. Physical preparation, shoe dur, soft shoe, technique and styling. Classes taught by international teachers.

Level 0

For those of you who start, we offer you a smoother format. 3.5 hours of class including hard shoe, soft shoe and ceilis. Also includes the Irish Party on Sunday night.

Party pass

If the classes are not your thing but you do not want to miss the party with live concert and performances this is your format.

Ceilis

Participate in the special class of ceilis, the Irish social dance (1.5 hours). The typical tavern dance that will liven up your nights. Suitable for all levels.

 

Preus

Pack all in – 85€ (12 hores de classe+ Irish party)

*79€ si t’inscrius abans del 12 de març

One day – 50€ (5 hores de classe)

Level 0 – 35€ (3,5 hores de classe + Irish party)

Party pass – 6€

Ceilis – 15€ (1,5 hores de classe)

 

Castellano

Precios

Pack all in – 85€ (12 horas de clase+ Irish party)

*79€ si te inscribes antes del 12 de marzo

One day – 50€ (5 horas de clase)

Level 0 – 35€ (3,5 horas de clase + Irish party)

Party pass – 6€

Ceilis – 15€ (1,5 horas de clase)

English

Pack all in – 85€ (12 hours of class+ Irish party)

*79€ If you register before March 12

One day – 50€ (5 hours of class)

Level 0 – 35€ (3,5 hours of class + Irish party)

Party pass – 6€

Ceilis – 15€ (1,5 hours of class)