Registre la teva inscripció per al segon Irish Dance Festival de Barcelona. Es celebrarà el 19 i 20 de maig de 2018 .

Castellano
Registra tu inscripción al segundo Irish Dance Festival de Barcelona. Se celebrará el 19 i 20 de mayo de 2018
English
Fill your registration form at the second Irish Dance Festival in Barcelona. It will be the 19th and 20th of may of 2018

Classes

*Al tractar-se de professores internacionals, les seves classes seran impartides en anglès.

Soft shoe: 1,5 hores dissabte i 1,5 hores diumenge per apendre aquesta disciplina. La sabata tova inclou els balls Light Jig, Slip Jig,  reel i single jig

Hard shoe: 1,5 hores dissabte i 1,5 hores diumenge per apendre aquesta disciplina. La sabata dura inclou Treble Jig, Hornpipe
Traditional Sets i Treble Reel

Level 0: 2 hores dissabte a nivell introductori per apendre les bases d’aquest ball i passar una bona estona.

 

Castellano

Clases

*al tratarse de professoras internacionales, sus clases serán impartidas en inglés.

soft shoe: 1,5 horas sábado y 1,5 horas domingo para aprender esta disciplina. El zapato blando incluye los bailes Light Jig, Slip Jig, reel y single jig

Hard shoe: 1,5 horas sábado y 1,5 horas domingo para aprender esta disciplina. El zapato duro incluye Treble Jig, Hornpipe, traditional Sets i Treble Reel

Level 0: 2 horas sabado a nivel introductorio para aprender las bases de este baile y pasar un buen rato.

English

Class

* As they are international teachers, their classes will be taught in English.

Soft shoe: 1.5 hours Saturday and  1.5 hours Sunday to learn this discipline. The soft shoe includes Light Jig, Slip Jig, reel and single jig

Hard shoe: 1.5 hours Saturday and 1.5 hours Sunday to learn this discipline. The hard shoe includes Treble Jig, Hornpipe, traditional Sets i Treble Reel

Level 0: 2 hours on saturday at a begginer level to learn the basics of irish dance and have a good time

 

 

Horaris

 

 

Modalitats

All in pack

Inclou 6 hores de classe a nivell beginner o intermediate repartides entre dissabte i diumenge.  Preparació fisica, sabata dura, sabata tova, tècnica i estiraments. Classes impartides per les professores internacionals. També inclou la Irish party de diumenge al vespre.

One day

Escull només un dia, dissabte o diumenge. Inclou 3 hores de classe Preparació fisica, sabata dura, sabata tova, tècnica i estiraments Classes impartides per les professores internacionals.

 Level 0

2 hores dissabte (de 16:00 a 18:00) a nivell introductori per apendre les bases d’aquest ball i passar una bona estona.

Castellano

Modalidades

All in pack

Incluye 6 horas de clase a nivel beginer o intermediate repartidas entre sábado y domingo. Preparación física, zapato duro, zapato blando, técnica, ceilis y estiramientos. Clases impartidas por las profesoras internacionales. También incluye la Irish Party del domingo por la tarde.

One day

Escoje sólo un día, sábado o domingo. Incluye 3 horas de clase. Preparación física, zapato duro, zapato blando, técnica y estiramientos. Clases impartidas por las profesoras internacionales.

Level 0

2 horas sábado (16:00 – 18:00 a nivel introductorio para aprender las bases de este baile y pasar un buen rato.

English

All in pack

Includes 6 hours of beginner or intermediate level classes between Saturday and Sunday. Physical preparation, hard shoe, soft shoe, technique, ceilis and Stretching. Classes taught by international teachers. Also includes the Irish Party on Sunday afternoon.

One day

Choose only one day, Saturday or Sunday. Includes 3 hours of class. Physical preparation, shoe dur, soft shoe, technique and styling. Classes taught by international teachers.

 Level 0

2 hours on saturday (16:00-18:00) at a begginer level to learn the basics of irish dance and have a good time

 

Preus

Pack all in – 60€ (6 hores de classe+ Irish party)

*50€ si t’inscrius abans del 10 de maig

*45€ si t’inscrius abans del 25 d’abril

One day – 30€ (3 hores de classe)

Level 0 – 20€ (2 hores de classe)

 

Castellano

Precios

Pack all in – 60€ (6 horas de clase+ Irish party)

*50€ si te inscribes antes del 10 de mayo

*45€ si te inscribes antes del 25 de abril

One day – 30€ (3 horas de clase)

Level 0 – 20€ (2 horas de clase)

English

Pack all in – 60€ (6 hours of class+ Irish party)

*50€ If you register before May 10

*45€ If you register before April 25

One day – 30€ (3 hours of class)

Level 0 – 20€ (2 hours of class)